Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych - Odcinek Kardiologiczny
Oddział Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych - Odcinek Internistyczny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Centrum Rehabilitacji - Rehabilitacja Neurologiczna
Centrum Rehabilitacji - Rehabilitacja Kardiologiczna
Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego
Oddział Położnictwa i Blok Porodowy
Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Patologii Ciąży
Oddział Ginekologii
Oddział Neurologii
Ogólna Izba Przyjęć
Okulistyka - Zabiegi jednego dnia