O ZAKŁADZIE

Kierownik Zespołu Techników RTG, Inspektor Ochrony Radiologicznej - mgr Mariusz Cichy

Lokalizacja: Budynek Główny (parter)

REJESTRACJA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

czynna jest: codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 18:00
tel. 52/ 37 09 350 (RTG, USG, TK)
email: rtg@szpital.bydgoszcz.pl oraz tomograf@szpital.bydgoszcz.pl

Wyznaczanie terminu badania odbywa się :

 1. Po osobistym zgłoszeniu pacjenta ze skierowaniem do Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej (wszystkie rodzaje badań),
 2. Telefonicznie (badania USG oraz TK z kodem e-skierowania),
 3. Telefonicznie - po wcześniejszym przesłaniu skierowania pocztą lub mailem (badania TK)

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania się:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy),
 • skierowanie na badanie - wszystkie badania z użyciem promieniowania jonizującego (TK, RTG) wymagają skierowania od lekarza.

Zakład Diagnostyki Obrazowej oferuje wszystkim pacjentom kompleksową obsługę diagnostyczną w ramach oddziałów szpitalnych, Izby Przyjęć oraz specjalistycznych poradni i ambulatorium.

Zakład świadczy również usługi komercyjne według obowiązującego w Szpitalu cennika usług.

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej obowiązuje System Zarządzania Jakością. Wysoką jakość usług zapewniają wykwalifikowana kadra, która podlega procesowi szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych a stosowane urządzenia diagnostyczne są systematycznie nadzorowane i sprawdzane pod kątem poprawności ich działania.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Rejestracja: tel. 52/ 37 09 350 w godzinach od 7:30 – 18:00

Pracownia: tel. 52/ 37 09 353

 • Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są: od poniedziałku do piątku na ustalone terminy zgodnie z kolejką oczekujących na wybrane świadczenia,
 • Badania pacjentów szpitalnych wykonywane są całodobowo.

W Pracowni TK wykonuje się badania tomograficzne wszystkich okolic ciała w technice spiralnej lub pojedynczego skanu, w tym – badania HRCT, ortopedyczne i badania naczyniowe (w tym tętnic wieńcowych) na sprzęcie:

TOSHIBA CT Aquilion 64 - rzędowy

Badanie tomografii komputerowej jest jednym z badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Lampa rentgenowska poruszając się dookoła ciała pacjenta w obudowie zwanej „gantry", powoduje naświetlanie wybranego obszaru ciała pacjenta dokładnie z każdego punktu wokół jego osi długiej. Dzięki temu uzyskuje się na monitorze komputera obrazy wybranych warstw ciała.

Dodatkowo istnieje możliwość rekonstrukcji obrazu w innych płaszczyznach lub w obrazach trójwymiarowych. Wszystkie możliwości wtórnej obróbki obrazu dokonywane są przez komputer.

W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiednio diagnostycznego obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który może wywołać reakcję alergiczną lub działanie niepożądane (nudności, uczucie gorąca, świąd lub zaczerwienienie skóry, niepokój, kołatanie serca).

UWAGA!!! Każdorazowo podstawą do wykonania badania jest skierowanie - źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

UWAGA!!! Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać książeczkę zdrowia dziecka. Każde badanie TK wykonywane u dziecka musi być odnotowane w KZD, w celu monitorowania dawek i ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

UWAGA!!! Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża.

Rejestracja na badanie TK:

 1. Po osobistym zgłoszeniu pacjenta ze skierowaniem do Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
 2. Telefonicznie 52/ 37 09 350 (podając kod e-skierowania),
 3. Telefonicznie 52/ 37 09 350 - po wcześniejszym przesłaniu skierowania pocztą lub mailem

Przygotowanie do badania z kontrastem:

 • przychodzimy z wynikami KREATYNINY (nie starszymi niż 3 tygodnie),
 • ostatni posiłek zjeść co najmniej 4 godziny przed badaniem (zaleca się zwiększyć ilość przyjmowanych płynów w przeddzień badania),
 • leki z metforminą stosowane na cukrzycę odstawiamy na 48 godz. przed badaniem,
 • leki zażywane na co dzień przyjmujemy normalnie z godnie z zaleceniami lekarza,
 • pacjent przychodzi z dorosłą osobą towarzyszącą,
 • do badania jamy brzusznej należy się zgłosić 30 minut przed badaniem, następnie należy wypić około 500 ml niegazowanej wody mineralnej,
 • przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione)

Przygotowanie do badania bez podania kontrastu:

 • przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione).

 

PRACOWNIA RTG

Rejestracja: tel. 52/ 37 09 350 w godzinach od 7:30 – 18:00

Pracownia: tel. 52/ 37 09 349

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 18:00.

Pacjenci szpitalni całodobowo.

W Pracowni RTG wykonuje się badania radiologiczne układu pokarmowego i moczowego, zdjęcia kostne, klatki piersiowej, jamy brzusznej na sprzęcie:

 • Shimadzu BK-120MK, rok prod. 2007,
 • Shimadzu Flexavision, rok prod. 2007,
 • Shimadzu MUX-10 do zdjęć przyłóżkowych, rok prod. 2007,
 • Siemens Mobilett XP Hybrid do zdjęć przyłóżkowych, rok prod. 2005,
 • GE Optima XR-240 do zdjęć przyłóżkowych, rok prod. 2021.

Od 2017 roku badania radiologiczne wykonujemy w oparciu o cyfrową technologię akwizycji, przesyłania, archiwizacji i prezentacji obrazu diagnostycznego – system Carestream.

W radiologicznej diagnostyce wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie dlatego:

UWAGA!!! Każdorazowo podstawą do wykonania badania jest skierowanie - źródło informacji niezwykle istotnej dla właściwego i bezpiecznego przeprowadzenia badania oraz postawienia trafnego rozpoznania.

UWAGA!!! Dzieci do lat 16 oprócz skierowania muszą posiadać Książeczkę Zdrowia Dziecka. Każde badanie RTG u dziecka musi być odnotowane w KZD w celu monitorowania dawek i ilości wykonywanych badań z użyciem promieniowania jonizującego.

UWAGA!!! Przeciwwskazaniem do wykonania badania RTG jest ciąża.

W większości przypadków badania RTG wykonywane są w dniu zgłoszenia się pacjenta na badanie. W przypadku badań kiedy konieczne jest przygotowanie pacjenta np. badanie przewodu pokarmowego czy urografia to ustalane są terminy zgodnie z kolejką oczekujących na świadczenie.

Przygotowanie do badania Urografii:

 • przychodzimy z wynikami KREATYNINY (nie starszymi niż 3 tygodnie),
 • ostatni posiłek zjeść co najmniej 4 godziny przed badaniem (zaleca się zwiększyć ilość przyjmowanych płynów w przeddzień badania),
 • leki z metforminą stosowane na cukrzycę odstawiamy na 48 godz. przed badaniem,
 • leki zażywane na co dzień przyjmujemy normalnie z godnie z zaleceniami lekarza,
 • pacjent przychodzi z dorosłą osobą towarzyszącą,
 • w dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych,
  stosować dietę lekkostrawną, pić dużo wody niegazowanej,
 • 3-4 dni przed badaniem przyjąć tabletki Espumisan (dostępne w aptece bez recepty) – 2 kapsułki 3 razy na dobę,
 • przychodzimy z wynikami poprzednich badań TK, MR, USG, RTG (jeśli były robione)

Prześwietlenie górnego odcinka przewodu pokarmowego / pasaż jelita cienkiego:

 • pacjent do badania musi przyjść po przeczyszczeniu (środkiem zapisanym przez lekarza),
  w dniu badania należy być na czczo: bez jedzenia, picia i palenia papierosów.

 

PRACOWNIA USG

Rejestracja: tel. 52/ 37 09 350 w godzinach od 7:30 – 18:00

Pracownia: tel. 52/ 37 09 352

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są od poniedziałku do piątku na ustalone terminy.

Pacjenci szpitalni całodobowo.

W Pracowni USG wykonuje się wszelkiego rodzaju badania ultrasonograficzne, w tym – badania przepływów naczyniowych, ortopedyczne i piersi, na sprzęcie:

USG Aloka Arietta V-60, rok prod. 2017

USG to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu narządu przy pomocy fal ultradźwiękowych. Badanie USG pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Z oceny echo struktury badanego narządu można wysunąć niektóre wnioski diagnostyczne dotyczące charakteru zmiany – zapalnej, zanikowej, czy nowotworowej.

Aby uzyskać dokładny i wyraźny obraz w badaniu USG należy się do niego odpowiednio przygotować. Gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym pacjenta poddawanego badaniu USG uniemożliwiają precyzyjną ocenę narządów jamy brzusznej, dlatego ważne jest prawidłowe przygotowanie do badania.

Przygotowanie do badania USG narządów jamy brzusznej:

 • pacjent przychodzi na czczo (bez jedzenia i picia na 4 godziny przed badaniem),
 • nie palić,
 • w dniu poprzedzającym badanie nie wolno spożywać słodyczy, owoców, warzyw (szczególnie strączkowych), ciemnego pieczywa oraz soków i napojów gazowanych.
 • godzinę przed badaniem należy wypić około 500 ml niegazowanej wody.

USG układu moczowego:

 • do oceny pęcherza moczowego i/lub gruczołu krokowego pęcherz musi być wypełniony - najpóźniej na godzinę przed badaniem wypić około 500 ml niegazowanej wody.

Na badanie USG przynosimy:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z numerem PESEL (paszport, prawo jazdy),
 • poprzednie wyniki USG i szpitalne wypisy.