ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Laboratorium pracuje w trybie ciągłym, całodobowym.

Pobieranie materiału do badań od poniedziałku do piątku 7.00 – 9.00
W przypadkach pilnych ze skierowaniem – całą dobę
Odbiór wyników osobiście lub z pisemnym upoważnieniem za okazaniem dowodu tożsamości w dniu następnym w godzinach 12.00 – 19.00

LABORATORIUM

Sekretariat: 52 37 09 361 (czynny całą dobę)

Punkt Pobrań: 52 37 09 369

PRACOWNIA SEROLOGICZNA

tel. 52 37 09 342 (czynny całą dobę)

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII

 tel. 52 37 09 365, 52 37 09 367

"Nadrzędnym celem działalności laboratorium jest zapewnienie najlepszych świadczeń medycznych i dostarczenie wiarygodnych wyników odzwierciedlających rzeczywisty stan zdrowia pacjenta."

Laboratorium pracuje w trybie ciągłym, całodobowym.

 Laboratorium wykonuje szeroki panel badania z zakresu:
- hematologii i koagulologii
- analityki ogólej
- biochemii klinicznej
- immunochemii
- badania prenatalne na potrzeby szpitalnej Poradni Genetycznej.

Badania wykonujemy z materiałów dostarczonych do laboratorium:
- z oddziałów i poradni szpitalnych,
- od zleceniodawców związanych ze szpitalem umową,
- od indywidualnych pacjentów (odpłatnie).

Odbiór wyników osobiście lub z pisemnym upoważnieniem za okazaniem dowodu tożsamości.

 Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez nadzorowanie procedur pobierania, transportu i wykonania badań laboratoryjnych.

 W laboratorium usługi wykonuje profesjonalny zespół składający się z diagnostów laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej.

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny. Aparatura pomiarowo-badawcza dostosowana jest do rodzaju oferowanych badań i umożliwia stosowanie metod badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy.

Wszystkie oznaczane w laboratorium parametry podlegają kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz zewnątrzlaboratoryjnej.

Laboratorium uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości organizowanych przez:

 - Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź) - program powszechny
- Randox Laboratories - Program Międzynarodowej Kontroli Jakości RIQAS
- Standlab – internetowy program kontroli badań
- Labquality

 

PRACOWNIA SEROLOGICZNA

Kierownik Pracowni Serologii: mgr Sabina Witakowska

Kontakt: 52/3709342

Pracownia funkcjonuje całą dobę.

Pracownia Serologii i Bank Krwi posiada wykwalifikowany personel i nowoczesną aparaturę. Nadzór merytoryczny nad pracownią sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Bydgoszczy. Badania serologiczne wykonywane  w tutejszej Pracowni podlegają kontroli jakości dokonywanej przez Konsultacyjną Pracownię Serologii Transfuzjologicznej RCKiK minimum raz w roku.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi bierze czynny udział w programach kontroli jakości zarówno krajowych jak i międzynarodowych uzyskując wysokie oceny w wynikach tych kontroli. Potwierdzeniem uczestnictwa w zewnętrznych programach kontroli jakości są certyfikaty i świadectwa udziału.

Pracownia Serologii posiada certyfikat Międzynarodowego Programu Kontroli Jakości  DiaMed oraz zaświadczenia uczestnictwa w Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej.

Kierunki badań:

Pracownia Serologii wykonuje badania z zakresu serologii transfuzjologicznej dla pacjentów tutejszego Szpitala, pacjentów z Poradni przyszpitalnych, dla kontrahentów na umowy zewnętrzne oraz odpłatnie.

Zapewnia całodobowe zaopatrzenie oddziałów szpitalnych w krew i jej składniki.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Serologii obejmuje:

 1. Określanie grup krwi układu ABO i Rh
 2. Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych w pośrednim teście antyglobulinowym
 3. Próba zgodności i dobieranie krwi przed przetoczeniem.
 4. Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego

Wykonujemy badania  przy użyciu nowoczesnych  odczynników i technik.

Krew i preparaty krwiopochodne do chwili wydania ich na oddział przechowywane są w banku krwi w urządzeniach chłodniczych z kontrolowaną temperaturą.

Istotne informacje organizacyjne dla Pacjentów:

Pacjenci ambulatoryjni obsługiwani są w od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 9.00, a w razie konieczności pilnego przeprowadzenia badania – przyjmowani są poza tymi godzinami.

Badania dla pacjentów szpitala wykonywane i wydawane są całodobowo 7 dni w tygodniu.

Pracownia serologii transfuzjologicznej wykonuje odpłatnie badania dla pacjentów nie posiadających skierowania na badania serologiczne. Opłaty za badania pobierane są w okienku Laboratorium (I piętro).

Krew do badań serologicznych pacjentom ambulatoryjnym i zewnętrznym pobierana jest w Punkcie Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (parter).

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

tel. 052 37 09 365, 052 37 09 367

Wykonujemy badania mikrobiologiczne dla Pacjentów w oparciu o aktualne naukowe metody mikroskopowe, hodowlane, biochemiczne, immunologiczne.

W ramach współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych na zlecenie wykonujemy badania przesiewowe w kierunku patogenów alarmowych, badania czystości mikrobiologicznej środowiska szpitalnego oraz personelu. Opracowywane raporty mikrobiologiczne stanowią nieocenione wsparcie w analizie oraz raportowaniu sytuacji epidemiologicznej Szpitala. Prowadzona diagnostyka zakażeń  jest dużym wsparciem dla zespołów terapeutycznych Oddziałów Szpitalnych. Ponadto pracownicy Pracowni Mikrobiologii realizują obowiązek ustawowy zgodnie z którym diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu celem aktualizacji posiadanej wiedzy, co warunkuje poprawność wykonywanych badań mikrobiologicznych autoryzowanych przez diagnostów laboratoryjnych naszej pracowni.

Wykonujemy badania mikrobiologiczne dla każdego materiału klinicznego w zakresie:

 • bakterii tlenowych, względnie beztlenowych oraz ściśle beztlenowych
 • grzybów drożdżopodobnych,
 • badań ukierunkowanych (SalmonellaShigella spp.Yersinia spp.Clostidioides difficile)
 • badań przesiewowych w kierunku Strept. agalactiae (GBS) dla kobiet w ciąży)
 • oznaczania wrażliwości wyhodowanych bakterii na antybiotyki (antybiogramy)
 • oceny biocenozy pochwy
 • jałowości preparatów pozajelitowych

Wiarygodność wyników badań zapewniamy poprzez nadzorowanie procedur pobierania, transportu i wykonania badań mikrobiologicznych. Pracownia Mikrobiologii uczestniczy w zewnętrznym  sprawdzianie jakości : Diagnostyki zakażeń bakteryjnych (POLMICRO). Pracownia posiada aktualne „Świadectwo Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych".

Przyjmowanie materiału do badań mikrobiologicznych odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -11.00 , w przypadkach
pilnych do godz. 13.00.

Wydawanie wyników badań mikrobiologicznych w godzinach  9.00 - 14.00.

Odbiór wyników osobiście lub z pisemnym upoważnieniem za okazaniem dowodu tożsamości.