CENTRALNA STERYLIZACJA

Numer telefonu do Centralnej Sterylizacji: 52 37 09 381

Kierownik: Krzysztof Worek

Centralna Sterylizacja jako wyodrębniony zespół pomieszczeń w Szpitalu świadczy usługi w zakresie dekontaminacji sprzętu medycznego.

Wyposażona jest w sterylizatory: parowy, parowo - formadehydowy, gazowy oraz automatyczne myjnie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego. Procesy dekontaminacji zachodzą w warunkach nadzorowanych, a powierzony sprzęt medyczny jest właściwie umyty, zdezynfekowany i wysterylizowany, oraz możliwa jest jego pełna identyfikacja.

Wszystkie podprocesy składające się na finalny produkt są jednolite, monitorowane i powtarzalne. Czynności związane z dekontaminacją sprzętu wykonuje wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych.