PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PORADNIA CHIRURGICZNA
tel.: 523709330, rejestracja 7:30 - 15:00
Poniedziałek: 9:00 - 13:00
Wtorek: 12:00 - 14:00
Środa: 9:00 - 14:00, 15:30 - 17:30
Czwartek: 9:00 - 11:00
Piątek: 9:00 - 11:00

PORADNIA ŻYWIENIA KLINICZNEGO
tel.: 695895626
Poradnia obejmuje opieką chorych wymagających żywienia dojelitowego lub pozajelitowego w warunkach domowych. Żywienie dojelitowe w domu prowadzi się u chorych z wytworzonym dostępem do przewodu pokarmowego (sonda żołądkowa, PEG, jejunostomia) po kwalifikacji na podstawie skierowania od lekarza. Średni czas oczekiwani na włączenie wynosi obecnie około 6 miesięcy. Żywienie pozajelitowe w domu kontynuujemy u zakwalifikowanych chorych po wdrożeniu żywienia pozajelitowego w warunkach hospitalizacji (i tylko w trybie ciągłości leczenia). Rodzina chorego musi ukończyć szkolenie (które trwa od 7 do 10 dni) przed wdrożeniem żywienia w domu. Uwaga! Poradnia nie udziela porad dietetycznych, ani porad dla kobiet karmiących.

PORADNIA UROLOGICZNA
tel.: 523709335/440, rejestracja 7:30 - 15:00
Poniedziałek: 15:00 - 18:00
Wtorek: 13:30 - 17:30
Środa: 15:00 - 19:00
Czwartek: 14:00 - 18:00

PORADNIA KARDIOLOGICZNA
tel.: 52/3709340, rejestracja 7:30 - 15:00
Poradnia EKG: 52/3709299
Poniedziałek: 8:30 - 11:30
Wtorek: 8:30 - 11:30
Środa: 12:00 - 14:30
Czwartek: 9:00 - 14:30
Piątek: 7:30 - 14:30

PORADNIA OKULISTYCZNA
tel.: 52/3709335/340, rejestracja 7:30 - 15:00
Poniedziałek: 8:00 - 10:30
Wtorek: 15:00 - 18:00
Środa: 11:00 - 13:30
Piątek: 15:00 - 18:00

PORADNIA NEUROLOGICZNA
tel.: 52/3709330/461, rejestracja 7:30 - 15:00
Poniedziałek: 10:00 - 15:00
Wtorek: 11:00 - 15:00
Środa: 11:00 - 15:00

PORADNIA REHABILITACYJNA
tel.: 52/3709355, rejestracja 8:00 - 15:00
Środa: 13:00 - 15:00
Czwartek: 10:00 - 12:00

PORADNIA LOGOPEDYCZNA (budynek Centrum Rehabilitacji)
tel.: 52/3709312
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Czwartek: 10:00 - 18:00 (w tym wizyty domowe 10:00 - 12:00)
Piątek: 8:00 - 15:00

PORADNIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA
tel.: 52/3709461/330, rejestracja 7:30 - 15:00
Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 12:00
Piątek: 9:00 - 14:00

PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI I DOROSŁYCH SPECJALNEJ TROSKI
tel.: 52/3709341
Od poniedziałek do piątku: 7:30 - 14:30

PORADNIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
tel.: 52/5065331
Poradnia czynna w dni powszednie od 18:00 - 8:00 następnego dnia oraz w niedzielę i święta przez całą dobę.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA
tel.: 52/3709333
Od poniedziałku do czwartku: 9:00 - 13:00
Piątek: 9:00 - 11:00

PORADNIA GENETYCZNA - BADANIA PRENATALNE
tel.: 52/3709329
Od poniedziałku do czwartku: 8:00 - 12:30

PUNKT KONSULTACYJNY DLA KOBIET CIĘŻARNYCH I CHORYCH NA CUKRZYCĘ
tel.: 52/3709344
Poniedziałek, Środa i Piątek: 8:30 - 14:30

PORADNIA DLA NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW
tel.: 52/3709213
Wtorek: 8:00 - 12:00
Środa: 8:00 - 14:00
Czwartek: 9:00 - 11:00

GABINET PRELUKSACYJNY
tel.: 52/3709330
Poniedziałek: 15:00 - 18:00