ZARZĄD SZPITALA

Dyrektor Naczelny - mgr Anna Lewandowska, MBA

p. o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Jarosław Szułczyński

p. o. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych - inż. Joanna Zajdler

p. o. Główny Księgowy - mgr Anna Katulska

p. o. Naczelna Pielęgniarka / Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością - mgr Wioletta Nowak

ADMINISTRACJA - NUMERY TELEFONÓW