Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Jarosław Kwiatkowski.

Dane kontaktowe: tel.: 52/3709133, e-mail: iod@szpital.bydgoszcz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych.

1. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

2. Klauzula dla osób zatrudnionych w Szpitalu Miejskim

3. Klauzula informacyjna dla Pacjentów

4. Klauzula informacyjna